Kaloriferlerimiz ...
   9 Ekim Peşembe günü itibariyle kaloriferlerimiz yanmıştır.okulumuz sıcacık ....
  GÖKÇAY da "ZIP ZI...
   25 Eylül Çarşamba günü Gökçay Mesire alanında Doğa Yürüyüşü ve zıpzıp partis...


 

 

          FARKLI BİR OKUL 

Bizi farklı kılan felsefemiz ve hedeflerimizdir. Öğrencilerimizin karakterlerindeki gelişmenin, eğitimlerinin bölünmez bir parçası olduğunu görmekteyiz: 

      Öğrencilerimizin her zaman sorgulayıcı olmalarını ve kendi görüşlerini değerlendirmelerini teşvik etmekteyiz. Ellerini kaldırıp “niye?”  veya  “neden” sorusunu sormalarını istiyoruz. Bu bakış açısı, bizim özelliğimizin anahtarıdır. Eğer biz öğrencilerimize bu şansı vermez ve kendi görüşlerini paylaşmalarını sağlayamazsak, yanlış yapmaktan korkarlar. İşte o zaman yeni ve yaratıcı fikirler üretme şanslarını ellerinden almış oluruz. 

  Biz, yaratıcılığın cesaretlendirilmesine, sindirilmemesi gerektiğine, inanırız. Bizim için sanat, müzik ve spor; fen, matematik tarih ve dil kadar önemlidir. Eğer çocuklarımız yaratıcıysa ve fikirlerinin değerli olduğuna inanıyorlarsa, o zaman değerli düşünceler ileri sürmeleri ihtimali daha yüksek olacaktır. Yenilikçi ve yaratıcı olmanın özü budur. 

   Uluslararası düşünebilen öğrenciler, dünyada kendi rollerini veya yerlerini de düşünen kişilerdir. Bu, onlara, hareketlerini planlamak için bir ortam sağlamaktadır. İnanıyoruz ki, okulda edinilen bilgi, doğru ve zamanında yapılacak hareketlerle birleşmelidir: şöyle ki, sadece kendi yaşamlarını geliştirmenin yeterli olmadığını, aynı zamanda ailelerinin, toplumlarının, hatta dünyadaki insanların yaşamlarını da geliştirmenin gerektiğini görmelidirler. 

İş bulmak için bir üniversite diplomasının dahi artık yeterli olmadığı bu günün rekabetçi dünyasında, eğitim konusundaki bu görüş ve yaklaşımlarımız öğrencilerimize bir avantaj getirecek; önlerindeki uzun ve zor yola kendilerini daha iyi hazırlamalarını sağlayacaktır. 

VİZYON VE MİSYONUMUZ 

Vizyonumuz;

  İnsani değerleri öğretmek ve yaygınlaştırmak, ülkemizde okul öncesi eğitim alanında,saygın ve bilimsel temeli yüksek kalite standardının gelişimine hizmet etmek…

 Misyonumuz;

   Eğitim hayatının en temel döneminde farklı,kaliteli ve nitelikli eğitim hizmeti seçeneği oluşturarak, hayata güven ve sevgi ile bakan bireyler yetiştirmek…

 HEDEFLERİMİZ

 Tüm öğrencilerimizin zekalarını ve yeteneklerini tespit etmek, geliştirmek ve övmek

    Akademik,yaratıcı, sosyal, ruhsal, fiziki ve duygusal gelişmeyi takip edip, gerekli fırsatları sunmak

 Öğrencilerin dünya bilgilerini ezberleyerek değil, sorgulayarak, problem çözerek ve eleştirel düşünerek öğrenmelerini sağlamak;

  Yaratıcı tavrımız ile yüksek beklentilerimizi öne çıkararak, öğrencilerimize ilgi göstermek ilham vermek, onları motive etmek

 Öğrencilerimizin daha önceki beklentilerinin ve limitlerinin ötesine geçmelerini sağlamak;

  Öğrencilerimizin eğitim sürecine aktif katılmalarını teşvik etmek, bağımsız, işbirliğine inanan bireyler olarak yetişmelerini sağlamak

Ebeveynleri çocuklarının eğitiminde birer ortak olarak kabul etmek

 Yaşadığımız bölgedeki fiziksel, sosyal ve kültürel olanakların etkin kullanımını sağlayarak öğrenimi zenginleştirmek;

  Sevgiyi                                             Paylaşmayı

  Kaliteli Beslenmeyi                                 Kaliteli Eğitimi

vererek aile içindeki eğitimlerini destekleyen, ilköğretime, hayata hazırlayan, sorunlara çözüm bulan  "tamamlayıcı bir merkez" olmaktır.

 

PSİKOLOJİK HİZMETLER

ZKÇE’de  "önleyici ve gelişimsel temelli"  rehberlik hizmetleri sunulur.

Öğrencileri tanıma ve izleme çalışmaları yapılır.

Öğrencilerin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimleri izlenir,değerlendirilir ve desteklenir.

  Olumlu ve gerçekçi benlik gelişiminin sağlanmasına destek verilerek, problemlerini kendisinin çözme becerisi kazandırılır.

Sağlıklı iletişim becerisi kazandırılır. Paylaşma duygusu geliştirilir.

Anne-Babaların gereksinim duydukları konularda rehberlik hizmeti sunulur.

Uyum ve Davranış sorunlarının önlenmesi ve çözümü konusunda çalışmalar yapılır.

Duyguların tanınması, doğru ifade edilmesi konusunda destekleyici öykü, hikaye ve drama çalışmaları yapılır.

HİZMET KATEGORİLERİ

 Öğrencilere yönelik çalışmalar                                           Ailelere yönelik çalışmalar

 Öğretmenlere yönelik çalışmalar                                           Kurumun gelişimine yönelik AR-GE çalışmaları

KURUMSAL DEĞERLERİMİZ

Bilimsel düşünür ve akılcıdır.Çağdaş ve demokratiktir.Yeniliklere ve gelişmelere açıktır.

Araştırmacıdır.Yaratıcı düşünür ve üretkendir.Kendini değerlendirir, eksiklerini bilir.Problem çözme becerisine sahiptir.

Kısa, orta, uzun vadeli planlamaya ,sonuca ve sürece önem verir.Kendisiyle yarışır.Kalite yönetimini esas alır.

Olayın ne olduğuna değil, niçin olduğuna odaklanır.Değerlendirmeleri; objektif ve nesnel ölçütlere dayanır.

Paylaşımcıdır.Kendine, başkalarına ve çevreye saygılıdır.Yardımseverdir.İşbirliğine açıktır.Ekip çalışmasına önem verir.

İyi bir gözlemcidir.Alçakgönüllüdür.Çalışma ortamının temiz ve düzenli olmasına özen gösterir.

Herkes birbirine karşı güler yüzlü ve saygılıdır.İşini severek yapar.İdealisttir.Sorumluluk sahibidir.Gerektiğinde özveride bulunur.

Kuruma bağlıdır. Zamanının etkin ve verimli kullanır.Her düzeyde açık iletişim kurmaya önem verir. İletişim becerisi gelişmiştir.

 Güler yüzlüdür.Kibardır.Dürüsttür.Eleştireldir, eleştirilere açıktır.İç denetimine (duygu ve düşüncelerine) hâkimdir.

   Olumlu ve yapıcı bakış açısına sahiptir.Ön yargılı değildir.